wtorek, 4 stycznia 2011

OPAC!!! Już jest....


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchamiamy katalog OPAC WWW. Obecnie zawiera on opisy bibliograficzne około 1/3 całości zbiorów znajdujących się w Gmachu Głównym biblioteki oraz ponad 8 tysięcy opisów książek wypożyczanych w Placówkach Filialnych.

Aktualnie prezentowany katalog służy tylko i wyłącznie jako narzędzie wyszukiwawcze. Kolejne funkcje związane z zamawianiem, wypożyczaniem, prolongowaniem dokumentów zostaną uruchomione z chwilą otwarcia w pełni skomputeryzowanej Wypożyczalni Beletrystycznej, co wg naszych planów nastąpi w 2011 roku. Już dzisiaj gotowe są dwie agendy: Dział Informacyjno – Bibliograficzny oraz Pracownia Historii Bytomia i Informacji Regionalnej, których wszystkie dokumenty możecie Państwo wyszukiwać wykorzystując OPAC – a.
W prezentowanej bazie znalazły się przede wszystkim nowości wydawnicze: książki, książki mówione oraz płyty kompaktowe.

Proszę pamiętać, że zarówno w Gmachu Głównym jak i w Placówkach Filialnych funkcjonują nadal tradycyjne, kartkowe katalogi biblioteczne i to one odzwierciedlają stan faktyczny zbiorów bibliotecznych.

Katalog OPAC jest sukcesywnie (prawie codziennie) uzupełniany o kolejne pozycje, dlatego nie zrażajcie się Państwo, jeżeli nie znajdziecie w nim poszukiwanych dokumentów, należy wówczas sięgnąć do kartkowych katalogów bibliotecznych

Brak komentarzy: