środa, 26 października 2011

Rok Miłosza nie tylko w Polsce


Rok Miłosza obchodzony jest nie tylko w Polsce. Oprócz działalności środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych, we Francji, czy Rosji, litewski parlament, podobnie jak polski Sejm ogłosił rok 2011 Rokiem Miłosza. Z tej okazji Instytut Polski w Wilnie ogłosił konkurs na plakat promujący to wydarzenie, który wygrał Michał Tadeusz Golański, polski artysta mieszkający we Włoszech.Obchody u naszych wschodnich sąsiadów dotyczą głównie miejscowości, z którymi noblista był związany. Jednym z takich przedsięwzięć jest kalendarz „Czesław Miłosz 1911-2011. Wędziagoła – tu się zaczęło”. To w tej miejscowości pochowany jest pradziadek i dziadek Miłosza.Na litewskie obchody Roku Miłosza złożył się również szereg innych wydarzeń upamiętniających osobę i twórczość poety – ekspozycji fotograficznych, wystaw malarstwa inspirowanego utworami Miłosza, konferencji z udziałem polskich i litewskich intelektualistów oraz projektów edukacyjnych i wydawniczych. Bardzo ciekawą inicjatywą było ogłoszenie konkursu na film dokumentalny lub serial telewizyjny przedstawiający osobę noblisty, na który z dwóch litewskich ministerstw: kultury oraz oświaty i nauki przeznaczono 1 mln litów (1, 2 mln złotych). Warto wspomnieć również o wielu uroczystościach okolicznościowych jak na przykład odsłonięcie w Wilnie tablicy poświęconej Miłoszowi, która została wmurowana w budynek, w którym przed wojną mieściło się Gimnazjum, do którego uczęszczał pisarz, nadanie jednej z Czytelń na Uniwersytecie Wileńskim imienia Miłosza, czy też wprowadzenie przez Główną Pocztę Litwy znaczka pocztowego projektu Auszrele Ratkevicziene w nakładzie 15 tys. Wraz ze znaczkiem wydano także kopertę i kartkę pocztową.W Polsce na obchody Roku Miłosza złożyła się z niezliczona ilość imprez i uroczystości. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na ten cel 7 mln złotych w ramach programu Promesa. Najważniejszym wydarzeniem był Festiwal Miłosza, który odbył się w dniach od 9 do 15 maja w Krakowie. Oprócz tego, podobnie jak na Litwie, zorganizowano szereg konferencji, wystaw, projektów artystycznych inspirowanych twórczością Miłosza oraz konkursów. My również podsumowując Rok Miłosza w naszej bibliotece chcielibyśmy zaprosić na Turniej uczniów szkół średnich „Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna”. Na poszczególnych etapach turnieju, zadaniem uczestników będzie:

• przygotowanie krótkiego wystąpienia (np. prezentacji) na temat Czesława Miłosza (I etap),
• głośne czytanie wybranego utworu Czesława Miłosza (II etap),
• odpowiedź na pytania sprawdzające wiedzę o nobliście (III etap).

Suma uzyskanych punktów ze wszystkich etapów zadecyduje o zwycięstwie. W turnieju może wziąć udział każdy uczeń szkoły średniej. Można również zgłaszać się w 2-osobowych zespołach! Szczegóły uczestnictwa w turnieju już wkrótce na stronie www.biblioteka.bytom.pl

Brak komentarzy: