czwartek, 28 czerwca 2012

Podziemie niepodległościowe


19 czerwca w Sali wykładowej MBP odbyły się szóste Bytomskie Spotkania Historyczne. Tym razem gościliśmy dwóch prelegentów z katowickiego IPN-u: dr. Adama Dziubę i dr. Dariusza Węgrzyna, którzy zaprezentowali wykład zatytułowany: Żołnierze wyklęci. Podziemie niepodległościowe na Górnym Śląsku i na ziemiach okolicznych 1945-1947.

Podziemie niepodległościowe powstało w 1944 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren II Rzeczypospolitej i było bezpośrednią kontynuacją organizacyjną i ideową konspiracji okresu II wojny światowej.


Nadrzędnym celem polskiego podziemia było odzyskanie suwerennego państwa. Podczas okupacji niemieckiej najbardziej wpływowy i najliczniejszy nurt podziemia niepodległościowego stanowiły podlegające rządowi RP na uchodźstwie agendy Polskiego Państwa Podziemnego. Państwo to tworzyła cała gama partii, ruchów i środowisk społecznych. Na jego strukturę składały się: Rada Jedności Narodowej – złożona z kilku najważniejszych ugrupowań politycznych, konspiracyjny aparat administracyjny – Delegatura Rządu RP na kraj oraz licząca ponad 300 tys. członków Armia Krajowa.

Podziemie niepodległościowe powstało w celu obrony suwerenności Państwa Polskiego, które narażone było na wpływ władzy radzieckiej i systemu komunistycznego. W ramach działań nowo powstałych organizacji rozbijano np. więzienia, w których przebywali Polacy walczący w szeregach Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Likwidowano również placówki Milicji Obywatelskiej. Wydawano wyroki na osoby, które powiązane były z nową władzą. Działania te były przeprowadzane w znacznie trudniejszych warunkach niż w czasie wojny, gdyż ludność cywilna była wyczerpana psychicznie i fizycznie prowadzonymi dotąd działaniami wojennymi.

Pracownicy urzędu bezpieczeństwa władz komunistycznych posiadali lepszą orientację w terenie działań zbrojnych, organizacji podziemnych niż okupant niemiecki, co przyczyniło się do skuteczniejszej likwidacji ugrupowań niepodległościowych. To z kolei spowodowało utrzymanie się w Polsce systemu komunistycznego i doprowadziło do upadku podziemia niepodległościowego.

Wykład zakończył się projekcją filmu pt. Zbrodnia na leśnym uroczysku, podejmującym poruszany temat.

Kolejne Bytomskie Spotkania Historyczne odbędą się po wakacyjnej przerwie, tj. 19 września 2012. Naszym gościem będzie dr Grzegorz Będnik, który zaprezentuje wykład zatytułowany Wrzesień 1939 roku na Śląsku. Początek jak zawsze o 17:00.


Serdecznie zapraszamy

AH

Brak komentarzy: