czwartek, 28 czerwca 2012

Podziemie niepodległościowe


19 czerwca w Sali wykładowej MBP odbyły się szóste Bytomskie Spotkania Historyczne. Tym razem gościliśmy dwóch prelegentów z katowickiego IPN-u: dr. Adama Dziubę i dr. Dariusza Węgrzyna, którzy zaprezentowali wykład zatytułowany: Żołnierze wyklęci. Podziemie niepodległościowe na Górnym Śląsku i na ziemiach okolicznych 1945-1947.

Podziemie niepodległościowe powstało w 1944 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren II Rzeczypospolitej i było bezpośrednią kontynuacją organizacyjną i ideową konspiracji okresu II wojny światowej.