czwartek, 30 listopada 2017

piątek, 24 listopada 2017

Uczymy się żyć razemW dniu 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji; proklamowano go rezolucją Zgromadzenia Ogólnego NZ w 1995 r. 

Celem obchodów tego Dnia jest:

- kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi,
- uświadomienie najważniejszych wartości w życiu człowieka,
- uwrażliwienie na przeżycia innych,
- wyrabianie umiejętności niesienia pomocy innym,
- budzenie uczuć humanitarnych.