wtorek, 29 stycznia 2013

Z kurem w herbieNiebawem MBP w Bytomiu odwiedzą członkowie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego. W związku z ich wizytą warto przybliżyć to niezwykłe, bogate w siedmiowiekową tradycję, Stowarzyszenie.

W mrocznych i pełnych wojen feudalnych wiekach średnich, obowiązek obrony miasta spoczywał na mieszczanach, którzy zrzeszeni w korporacjach kupieckich i cechach rzemieślniczych byli zobowiązani do obrony konkretnych fragmentów murów miejskich. Często jednak takie załogi okazywały się zbyt słabe do obrony grodu, zatem w sukurs pospieszyli zbrojni mieszczanie, którzy prowadząc szkolenia obronne, stworzyli coś na rodzaj szkoły rycerskiej. Ich zadaniem było utworzenie doskonale wyszkolonej załogi obronnej miasta. Cykl takich szkoleń kończył się strzelaniem do kura (od wczesnego średniowiecza kur był uosobieniem czujności, strażnikiem skarbów i ogniska domowego. Kur, nazywany także kurkiem stał się powszechnie używanym wizerunkiem bractw kurkowych).  Z czasem wśród ćwiczących ukształtowała się hierarchia, lokalne zwyczaje i obrzędy - powstawały bractwa kurkowe, a coroczne zawody o tytuł najlepszego strzelca, czyli Króla Kurkowego były okazją do wesołych zabaw i festynów.

sobota, 5 stycznia 2013

Gimnazjum polskie w Bytomiu


7 grudnia w Sali wykładowej MBP miała miejsce konferencja popularnonaukowa zatytułowana „Szkolnictwo mniejszościowe na Górnym Śląsku w latach 1922-1939”. Jedną z zaproszonych na konferencje osób, była dr Joanna Lusek z Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach. Zaprezentowała ona wykład poświecony Polskiemu Gimnazjum w Bytomiu, które działało w naszym mieście w latach 1932-1939.