poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Chciałbym zostać…


To cykl spotkań, skierowanych do uczniów ze szkół podstawowych, na które zapraszani są przedstawiciele różnych zawodów. Zaproszeni goście opowiadają o wykonywanym zawodzie.