środa, 27 kwietnia 2011

Gra Miejska!


środa, 20 kwietnia 2011

W technologicznej sieci


Gwałtowny rozwój technologii elektronicznych, z którymi mamy obecnie do czynienia, doprowadził w efekcie do rewolucji komunikacyjno-informacyjnej. Na każdym kroku i w niemalże każdym aspekcie naszego życia mamy do czynienia z nowymi technologiami, które ułatwiają nam naukę, służą jako narzędzie pracy, dostarczają rozrywki. Dzięki globalnej Sieci komunikacja przestała podlegać jakimkolwiek ograniczeniom czasowym i przestrzennym. Ciągle wzrasta popyt na telefony komórkowe i komputery. Z badań GUS wynika, że w roku 2010 komputer osobisty posiadało 69% gospodarstw domowych w Polsce (w 2006 roku było to 45,5%). Od 2006 do 2010 roku prawie dwukrotnie wzrósł dostęp do Internetu – z 35,9% w 2006 roku do 63,4% w roku 2010. Co ciekawe, jako powód braku dostępu do Internetu, Polacy podają przede wszystkim brak potrzeby posiadania łącza internetowego w domu. Dopiero na dalszych miejscach plasują się takie czynniki, jak zbyt wysokie koszty sprzętu, zbyt wysokie koszty dostępu, brak odpowiednich umiejętności, niechęć do Internetu czy względy bezpieczeństwa. W 2010 roku z komputerów regularnie korzystało blisko 60% naszego społeczeństwa. Czynni internauci to przede wszystkim ludzie młodzi, uczniowie i studenci. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż w ciągu ostatnich lat coraz więcej ludzi starszych – między 65 a 74 rokiem życia – zaczyna oswajać się z nowymi technologiami. Jeszcze w 2006 roku zaledwie 2,7% z nich korzystało regularnie z komputerów, w 2010 roku według GUS ten odsetek wyniósł 8,8%.