sobota, 5 stycznia 2013

Gimnazjum polskie w Bytomiu


7 grudnia w Sali wykładowej MBP miała miejsce konferencja popularnonaukowa zatytułowana „Szkolnictwo mniejszościowe na Górnym Śląsku w latach 1922-1939”. Jedną z zaproszonych na konferencje osób, była dr Joanna Lusek z Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach. Zaprezentowała ona wykład poświecony Polskiemu Gimnazjum w Bytomiu, które działało w naszym mieście w latach 1932-1939.

W 1922 roku powołano do życia Związek Polaków w Niemczech, który promował utworzenie szkół polskich na Śląsku. Władze niemieckie blokowały jednak wszelkie inicjatywy o charakterze edukacyjnym. Wśród Polaków zrodziła się myśl, aby utworzyć placówkę kształcącą inteligencję. Miało to być polskie gimnazjum prywatne. Jako miejsce powstania szkoły brano pod uwagę Opole lub Bytom. Bytom już wtedy miał spore tradycje szkolne, gdyż działało tutaj Gimnazjum Realne. Ponadto utworzenie tu polskiej szkoły było bardzo potrzebne, gdyż wpływy niemieckie w Bytomiu były bardzo silne.

W 1932 roku zakończyło działalność bytomskie wydawnictwo „Katolik”, po którym pozostał wolny budynek. Znalazło się więc miejsce, gdzie mogła powstać nowa szkoła. W tym samym roku w Berlinie zebrało się ministerstwo oświaty, które zezwoliło na powstanie w Bytomiu nowej placówki edukacyjnej. Podczas posiedzenia zatwierdzono pierwszego dyrektora, (którym został Miłosz Sołtys), pierwszy program i komitet. 8 listopada Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność. Pracowało w nim na początku 30 nauczycieli z czego 27 było Polakami. Byli to m.in.: Antoni Józefczak – administrator Gimnazjum Polskiego, Jan Smoleń – nauczyciel fizyki i chemii oraz Stanisław Olejniczak – nauczyciel greki i łaciny. Uczono także j. niemieckiego, j. francuskiego i geografii.

W pierwszym roku przyjęto do szkoły 98 chłopców. Początkowo było 7 klas a później 8. Naukę zaczynano od seksty a kończono na wyższej primie. Przez 8 lat działalności, do gimnazjum uczęszczało 505 uczniów, z czego tylko 64 przystąpiło do matury. Uczniowie po zakończeniu edukacji otrzymywali świadectwo ukończenia: Prywatnej Wyższej Szkoły z Polskim Językiem Nauczania. Jednak wielu absolwentów tej szkoły trafiło na front, wielu także zginęło w czasie wojny.

Budynek, którym mieściło się Polskie Gimnazjum był dobrze wyposażony. Znajdowało się w nim kilkanaście pracowni, biblioteka, sala kinowa, łazienka a nawet stołówka. Gimnazjum posiadało także drużynę piłki nożnej, prowadzono w nim „kółko dramatyczne” (teatralne) a samorząd uczniowski wydawał „Gazetę Szkolną”.

Brak komentarzy: