poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Zaproszenie do Kącika Literackiego


Już drugi rok zaprasza działający w naszej bibliotece Kącik Literacki – miejsce szczególne dla wszystkich „artystycznych dusz”, które piszą, a nawet swoje teksty ilustrują. To miejsce, gdzie spotyka się literatura ze sztuką. Zachęcamy do prezentowania własnej twórczości na łamach naszego Kącika. Warto dzielić się swoim talentem i dokonaniami z innymi.

„Daj czytelnikowi szansę wejścia w świat Twojej opowieści.”
„Wiersz jest czymś więcej niż owocem natchnienia. Kreśl, zmieniaj, poprawiaj.”
(Jedne z rad na temat pisania poezji i prozy, zilustrowanych odpowiedziami Wisławy Szymborskiej zebranymi w tomie „Poczta Literacka”.)


Zapraszamy

Brak komentarzy: