piątek, 19 czerwca 2020

Honorowe Obywatelstwo m.st. Warszawy dla Olgi Tokarczuk!

Wczoraj podczas sesji Rady m.st. Warszawy przegłosowano projekt uchwały nadający Honorowe Obywatelstwo m.st. Warszawy Oldze Tokarczuk.

Osoba wyróżniona Honorowym Obywatelstwem otrzymuje: medal Honorowego Obywatela, oznakę, dyplom oraz legitymację.
Uroczystego wręczenia oznak Honorowego Obywatelstwa dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy na uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Pamięci Warszawy albo podczas innej uroczystości. Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi Księgę Honorowych Obywateli Miasta Stołecznego Warszawy oraz Galerię Honorowych Obywateli Miasta Stołecznego Warszawy. Honorowe. Obywatelstwo przyznano również: Władysławowi Findeisenowi, Wojciechowi Noszczykowi, Andrzejowi Rottermundowi Wiesławowi Janowi Wysockiemu.

 [źródło: instytutksiazki.pl]


Brak komentarzy: